Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kürtçe ikinci resmi dil olsun (imza kampanyaya link attım)

Yakın tarihe kadar ‘yasaklı diller’ listesinde yer alan Kürtçe, son 10 yıldır sanat, edebiyat ve kültürde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kürtçe’nin gelişmesi için çalışma yürüten kurumlar, dilin kaybolmaması için Anayasal güvence istedi.

Kürdistan Ulusal Kongresi’nin (KNK) Kürtçe’ye geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla Kürt Dil Bayramı ilan ettiği 14 Mayıs’ta Kürtçe’ye ilişkin yasaklar sürüyor. Türkiye’de, 20 milyon kişinin konuştuğu Kürtçe, yakın döneme kadar dil olarak kabul edilmeyerek, ‘dağlı Türklerin’ konuştuğu lehçe olarak tanımlanıyordu. Cumhuriyet tarihi boyunca ‘yasaklı diller’ listesinde yer alan Kürtçe, son 10 yıl içerisinde günlük yaşamın dışında, edebiyat, kültür ve sanat dili olarak kullanılmaya başlandı. Yıllarca dil olarak kabul edilmeyen Kürtçe, bir yıldır TRT’de haber programında kullanılıyor. Kürtçe’nin gelişmesi için çaba harcayan kurumlar, yasakların kaldırılarak, Anayasa’da ikinci resmi dil olarak tanımlanmasını istiyor.

‘Kürtçe bilmeyen kuşak yetişiyor’

KÜRDİ DER Başkanı Mazhar Aktaş: Kürtçe’nin kaybolmaktan kurtulabilmesi için muhakkak okullarda eğitim dili olarak kullanılması gerekiyor. Kürtçe’nin Anayasa’da ikinci resmi dil olarak kabul edilmesini istiyoruz. Kürtlerde kendi dillerine sahip çıkarak günlük yaşamın dili haline getirmelidir. Kürtçe’nin önündeki en büyük tehlikeden biri çocukların evde Türkçe konuşuyor olmasıdır. Aileler çocuklarına anadillerini öğretmelidir.

‘Otoasimilasyon uygulanıyor’

Kürt Enstitüsü Temsilcisi Abdurrahman Bakır: Bizler dilimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kürtler onurlu bir şekilde yaşamak istiyor, onurlu bir şekilde yaşmanın yolu da dile sahip çıkmak gerekir. Eğer dilin yoksa, sende yoksun. Ne acıdır ki, Kürtler kendi dillerini yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Kürtler artık devletin onları asimile etmesine gerek kalmadan kendi kendilerini asimile ediyorlar. Yani otoasimilasyon uyguluyorlar.

‘Kürtçe’ye sahip çıkın’

Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun: Azadiya Welat Türkiye’de ilk ve tek günlük yayın yapan gazetedir. Bu da Kürt dilinin geliştiğine kanıttır. Aynı zamanda gazetemize yönelik baskılar Kürt diline yönelik baskılarla parallelik taşıyor. Azadiya Welat binlerce kişinin Kürtçe öğrenmesini sağlamıştır. Biz Azadiya Welat olarak Kürt halkına şu çağrıda bulunuyoruz. Kendi olanaklarınızla Kürtçe’ye sahip çıkın ve geliştirin.

Kürtçe’de bulunan bazı Hititçe kelimeler

sütun
Hititçe: kulaka
Kürtçe: kolaka

balçık
Hititçe: purut
Kürtçe: pûrûd

yıldız
Hititçe: haster
Kürtçe: astera, hastêrk

baba
Hititçe: tati
Kürtçe: tati

Hititçe: karpi (öfkelik)
Kürtçe: kilpa (ateşli)

Hititçe/Luvice: kişa (taramak)
Kürtçe: qizh (baş saçı)

Hititçe: tarkumia (bildirmek)
Kürtçe: dirkan-(ifşa etme)

Hititçe/Luvice: Hinkan (ölmek)
Kürtçe: Xinkan (ölmek, boğmak)

Bu yazının ‘Kurdians’ blogundan asıl kaynağını burada okuyunuz

Kürtçe Eğitim Dili ve Resmi Dil Olsun – İmza kampanyası!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: