Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kürt Bayrağı Eş Bayrağı Olsun!

Kürt Türk kardeştir! Çanakkale’de Kürtler de vardı! Türk bayrağında ay var, Kürt bayrağında ise güneş var. Ay batar güneş doğar, güneş batar ay doğar! Türkiye’nin bütünlüğünü savunalım, çünkü Kürtsüz Türkiye olmaz. Ne batısız ne de doğusuz Türkiye olmaz. Biz mozaik bir devletiyiz. Kürtçe’nin eş resmî dili olması ile beraber ‘Ala Rengîn’ (yani ‘Renkli bayrak’) isimli Kürt bayrağı Albayrağı ile Türkiye’nin eş bayrağı olmalıdır. Neden olmasın?

Birkaç ülke’nin de resmî olarak eş bayrakları da var. Mesela Uruguay;

Uruguay’ın ‘Artigas bayrağı’

‘Treinta y Tres bayrağı’

Bolivya

Bolivya’nın yerlileri temsil eden eş bayrağı

Peru’nun devlet bayrağı üzerinde armasını dahil eden baş resmî bayrağıdır. Paraguay’ın bayrağında ise ön ve arka yüzlerinde farklı armalar bulunmaktadır.

Türkçülük, ezanın Türkçe okunması ve başörtü yasağı gibi geçmiş rejimin zihniyetin biridir. Zoraki asimilasyon ile zulüm ve bölücülük yerine birleşim ülkemizi de güçlendirir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Altta yorum bırakınız ve bu önerime katılıyorsanız beğeni verin.

Advertisement

One thought on “Kürt Bayrağı Eş Bayrağı Olsun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: