Pels Carrers de València, segunda parte: Jardí de Monfort — Omnia Caelum… Poetry, Art, Music

(Foto propietat de FBC, Omnia Caelum Studios Valencia) El jardí de Montfort, també conegut com a l’hort de Romero…un jardí ornamental de la ciutat de València, situat al barri de l’Exposició, entre el carrer de Montfort, la plaça de la Legió Espanyola. Els jardins foren restaurats en els anys 1940 per Javier Winthuysen Losada i […]

Pels Carrers de València, segunda parte: Jardí de Monfort — Omnia Caelum… Poetry, Art, Music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: