DEYRULZAFARAN MANASTIRI — kooplog

M.S 5. yüzyılda inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi’ninönemli  merkezlerinden  biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikamet yeriydi. Manastır,  Mardin’in 4 km doğusunda, şirin bir dağ yamacında, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen Manastır’ınadeta tek bir zamanda inşa…

DEYRULZAFARAN MANASTIRI — kooplog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: