Petition: Recognise the Kurds as People

http://chng.it/g9FYdTr6pR

English | Kurdî | Русский | Deutsch | عربي

There are 50 million Kurds across the globe. They originate from Kurdistan which is divided between Turkey, Iran, Iraq and Syria. The division took place after World War One, when the Treaty of Sèvres was ignored and the Sykes-Picot Agreement was implemented, preventing the establishment of a Kurdish state and turning Kurdish people into a “minority” in each of these oppressive states. 

We, the Kurdish people, speak our own language, share a culture and history, and identify ourselves as Kurds, regardless of the nationality we hold. The four governments of Turkey, Iran, Iraq and Syria do not welcome or accept the existence of the Kurdish identity. We have been oppressed, forcibly assimilated, discriminated against, and murdered for decades.We believe that our identity should be respected and not suppressed. We have a rich history, culture, cuisine and architecture. We have been defending our cultural rights, against discrimination and racism.
We have a voice and we want to be recognised on the global stage. The United Nations and international community are not recognising our voice by calling us a minority. 

A Kurdish representation among the nearly 200 seats at the United Nations could change this circumstance and allow us to participate in the global community and develop the peace movement in the Middle East and the world. As we have been displaced and divided into multiple states among the Middle East and we have lost our voice, we would like to communicate our perspective and interests to the world.


The United Nations was founded on the principle of fundamental representations of sovereign states and those who live within, i.e. its people. We herewith call for a resolution acknowledging that the Kurds are a people and not a minority, to conduct an impartial population census of the Kurds in these countries, to recognise our national identity wherever we are, and include us in the international community by granting us a seat which will represent the 50 million plus KURDISH PEOPLE, and give us a voice to be heard on the global stage.


We appreciate every support signing our petition to help us raise our mission to the United Nations.

#Sign4Kurds

………………………………………….

Ji bo nasîna kurdan wekî netewek biserêxwe, tu jî navê xwe bide!

Bi armanca pejirandina kurdan wekî netew û pêkanîna nûneratîya wan di nav rêxistina Netewên Yekbgirtî (NY) de.

Gelek çavkaniyên dîrokî, – yek ji wan Peymana Sevrê ya 10-08-1920 an-, reseniya hebûna bi dehên mîlyon (niha zêdeyî 50 milyonî), kurdên li ser xaka xwe ya dîrokî – Kurdistan tekez dikin. Kurd îro jî li wî welatê xwe yê ko di navbera Turkiyê, Îranê, Îraqê û Sûriyê de hatine dabeş kirin, dijîn. Parçekirina kurdan di nav sînorên van dewletên nuhavakirî de, encama xalbendên nehînî yên Peymana Saykes – Picot û paşguhxistina biryarên Peymana Sevrê yên derbarî pêkanîna statuyeke yasayî ji bo kurdan, bû. Peymana Saykes – Picot netewa kurd ji mafê çarenûs û avakirina dewleta wê ya netewî bêpar hişt, bi neheqî ew mîna çar ”kêmnetewên” neyasayî, li her çar dewletan, hesibandin.

Em endamên netewa kurd, hîn li ser xaka xwe ya dirokî dijîn, xwedî ziman û çandeke taybet in, dîroka me ya netewî ji hezarên salan ve navdar e, û tevî nasnameya li ser me ferzkirî, em xwe neteweke cihê û serbixwe dibînin.

Hikumetên Tirkiyê, Îran, Îraq û Sûriyê, nasnameya netewa kurd napejirînin û hebûna wê, mîna neteweke serbixwe, nas nakin. Bi dehan sal in, netewa me, ji alîyê van rêjîman ve, tuşî çewisandina hovane, cidahîya nijadperestî, asîmîlekirina bi zorê, kuştin û helmetên komkujîyê dibe.

Em kurd, mîna hemû mirovên din, sûr in li ser mafê parastina nasname û çanda xwe, sûr in ko em xwe li hemberî planên nijadperestîyê biparêzin.

Em hewl didin ko em, wek netew bên pejirandin û nûnerîtîya me di sazîyên navnetewî de bi cih bê. Lê mixabin, ji ber binavkirina me wek kêmnetewe, NY û Civata Navnetewî ev nûneretî hîn nedane me.

Eger kurd bibin xwedî deng û nûnerîtîya wan cihekî di nav zêdeyî 200 kursiyên (NY) de hebe, dê rewşa siyasî li herêmê bê guhertin û rê li ber kurdan vebe ko beşdarîyeke çalak di civata navnetewî de bikin û hewildanên aştîyê li Rojhelata Navîn û cihanê xurttir bikin. Em netewa kurd, ji ber ko dewletên dagirkirên welatên me, me napejirînin û ji bo nemana me dixebitin, em neçar in dengê xwe bigihînin cihanê…

Rêxistina Netewên Yekbûyî ji bo nûnerîtîya netewan, ne tenê ji bo dewletan, hatiye damezirandin. Lewra jî em daxwaza biryareke navnetewî dikin ko kurd wek netew, ne kêmnetewe, bên nasîn, serjimareke bêlayene li van welatan ji bo hejmara kurdan bê pêk anîn. Em herwiha dixwazin ko nasnameya me ya netewî, li her cihê em lê dijîn, bê pejirandin, û bi riya destxistina deng û nûnerîtîya 50 milyon mirovên kurd, em jî têkevin nav civata navdewletî.

Em imzekirina vê nameya ji bo NY û piştgirîya xebata encamdana armancên wê, bilind dinirxînin.

Ji bo kurd wekî netew bêne nasîn, imze bike!

………………………………………….

Признать курдов, как народ!

Несколько источников, в том числе Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года, доказывают, что более 50 миллионов курдов живут на своей земле Курдистан, которая находится в Турции, Иране, Ираке и Сирии. Курды были разделены на эти страны после неосуществления Севрского мирного договора и реализации Соглашения Сайкса-Пико, которое искусственно подтолкнуло нас к статусу «меньшинства», не дав курдскому народу собственное государство.
Тем не менее курды, которые на протяжении тысячелетий проживают на своей земле, имеют свой курдский язык, культуру, историю и идентифицирует себя как курды, не имеющие отношения к национальности.
Четыре правительства Турции, Ирана, Ирака и Сирии не приветствуют и не признают существование идентичности курдов. В течение десятилетий нас угнетали, ассимилировали, дискриминировали, убивали и режим этих четырех стран пытался полностью нас уничтожить.
КУРДСКИЙ НАРОД верит, что мы, как и все другие народы, должны иметь нашу идентичность, должны защитить свои культурные права и защитить себя от расизма, иметь голос и быть признанными, как народ.
Организация Объединенных Наций и международное сообщество не дают нам этого голоса, называя нас меньшинством.
Представительство, которое представляет курдский народ и которое занимает почти 200 мест в Организации Объединенных Наций, могло бы изменить это обстоятельство и позволить нам участвовать в глобальном сообществе и развивать движение за мир на Ближнем Востоке и в мире. Мы хотели бы сообщить миру о наших возражениях и интересах как курдов, так как государства, в которых мы разделились, отвергают нас.
Организация Объединенных Наций была основана на фундаменте для представления наций и народов, а не только государств. Настоящим мы призываем принять резолюцию, признающую, что курды – это народ, а не меньшинство, для проведения беспристрастной переписи населения курдов в этих странах, для признания нашей национальной идентичности, где бы мы ни находились, и включения нас в международное сообщество, предоставив нам место, которое будет представлять 50 миллионов + КУРДСКИЙ НАРОД и даст нам голос.
Мы ценим любую помощь в поддержке нашей петиции, чтобы помочь нам повысить нашу миссию при Организации Объединенных Наций.

………………………………………….

Viele Quellen belegen, darunter der Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920, daß mehr als 50 Millionen der Kurden rund um den Erdball in ihrem Land Kurdistan leben, das sich in der Türkei, dem Iran, dem Irak und in Syrien befindet. Kurden wurden auseinandergerissen und diesen Ländern zugeordnet, nachdem der Vertrag von Sèvres nicht umgesetzt wurde und uns das Sykes-Picot- Abkommen künstlich in den Status als “Minderheit” abdrängte, weil dem Kurdischen Volk der eigene Staat verwehrt wurde.


Wir, das kurdische Volk, als das wir seit tausenden von Jahren auf unserem Land leben und unsere kurdische Sprache, Kultur und Geschichte haben, identifizieren uns unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit wir haben, als kurdisches Volk.


Die 4 Regierungen der Türkei, des Iran, des Irak & Syriens begrüßen weder, noch akzeptieren sie die Existenz der Identität als kurdisches Volk. Wir sind über Jahrzehnte unterdrückt, assimiliert, diskriminiert und ermordet worden, und die Regime dieser 4 Länder haben versucht uns vollständig auszulöschen.


Das KURDISCHE VOLK glaubt, dass es uns wie allen anderen Völkern zusteht, dadurch unsere Identität anzunehmen, unsere kulturellen Rechte zu verteidigen und uns gegen Rassismus zu schützen, daß wir eine Stimme haben und als Volk anerkannt sind.


Die Vereinten Nationen & die internationale Gemeinschaft geben uns diese Stimme nicht, indem sie uns eine Minderheit nennen.


Eine Vertretung, die das kurdische Volk repräsentiert, unter den fast 200 Sitzen bei den Vereinten Nationen könnte diese Umstände ändern und uns erlauben, an der globalen Gemeinschaft teilzuhaben und die Friedensbewegung im Nahen Osten und der Welt zu entwickeln. Wir wünschen uns, der Welt unsere Einsprüche und Interessen als kurdisches Volk mitzuteilen, denn die Staaten, in die wir aufgeteilt worden sind, weisen uns zurück.


Die Vereinten Nationen wurden auf dem Fundament gegründet, Nationen und Völker zu repräsentieren, nicht nur Staaten. Hiermit rufen wir auf zu einer Resolution: bestätigend, dass Kurden ein Volk und nicht eine Minderheit sind, eine unparteiische Bevölkerungszählung in allen diesen Ländern durchzuführen, unsere nationale Identität, wo immer wir leben, anzuerkennen und uns in die internationale Gemeinschaft aufzunehmen durch die Gewährung eines Sitzes, der das 50 Millionen + KURDISCHE VOLK repräsentiert und uns eine Stimme geben wird.


Wir würdigen jede unterstützende Zeichnung unserer Petition als Hilfe, unser Anliegen bei den Vereinten Nationen vorzubringen.

………………………………………………………………………………..

وقع من أجل الكورد!

 
من أجل تمثيل الشعب الكوردي بمقعد خاص في الأمم المتحدة!
 
     تؤكد العديد من المصادر التاريخية، ضمنها معاهدة سيفر 10أغسطس 1920 ، على وجود شعب كوردي على أرضه التاريخية قوامه عشرات الملايين، (حالياً يقدر هذا العدد بأكثر من 50 مليون في العالم أجمع)، يقطن معظمهم في الجغرافيا التاريخية لكوردستان (المقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا). حيث تم تقسيمهم ضمن حدود هذه البلدان الناشئة حديثاً، جراء تطبيق البنود السرية لاتفاقية سايكس بيكو وبعد فشل تحقيق كيان كوردي وفق معاهدة سيفر، التي حرمت الشعب الكردي من تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته ودفعته بشكل مصطنع إلى وضع “أقلية” غير معترفة.
     نحن ممثلو الشعب الكوردي ما زلنا نعيش على أرضنا ونملك لغتنا الخاصة بنا وثقافتنا وتاريخنا القومي المميز منذ آلاف السنين، ونعتبر أنفسنا شعبا مستقلا بغض النظر عن الجنسية التي تم فرضها علينا.
     لا تقر حكومات كل من تركيا وإيران وسوريا والعراق بهوية الشعب الكوردي ولا تعترف بوجوده كقومية متميزة. ومنذ عقود طويلة يتعرض شعبنا للإضطهاد والتمييز العنصري والصهر القسري والقتل، وتقترف بحقنا حملات الإبادة التامة من قبل أنظمة هذه البلدان.
     نحن الكورد نؤمن بحقنا في التمتع بهويتنا إسوة بغيرنا من البشر والدفاع عن حقوقنا الثقافية  وحماية أنفسنا من المخططات العنصرية، ونسعى للإعتراف بنا كشعب، ولتمثيلنا في المحافل الدولية،  ولكن للأسف الشديد لا تمنحنا الأمم المتحدة والأسرة الدولية حق التمثيل من منطلق إعتبارنا أقلية..
     إن منح صوت للشعب الكوردي ليتم تمثيله بمقعد إلى جانب أكثر من 200 مقعدٍ في الأمم المتحدة من شأنه تغيير المعادلة وفتح المجال لنا بالمساهمة الفعالة في المجتمع الدولي وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط وفي العالم. إننا كشعب كوردي مضطرون لإيصال صوتنا إلى العالم لأن الدول التي تقتسم بلادنا ترفضنا وتلغينا…  
     لقد تأسست الأمم المتحدة لتمثل الأمم والشعوب وليس الدول فقط. وبالتالي ندعو لإتخاذ قرار دولي يعترف بالكورد شعبا وليس أقلية، ولإجراء إحصاء سكاني محايد للكورد في هذه البلدان؛ كما نطالب بالإعتراف بهويتنا القومية أينما حللنا وإدماجنا في المجتمع الدولي بمنحنا مقعدًا خاصاً وصوتا يمثل أكثر من 50 مليون إنسان كوردي.
     نحن نقدر جداً كل توقيع على عريضتنا وأي دعم لها لإنجاز مهمتنا لدى الأمم االمتحدة.
 
                                        وقع من أجل الكورد   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: