Dhjetë ditë që u zhdukën nga kalimi i kalendarit, nga ai Julian në atë Gregorian — Shqiperia.com

Dhjetë ditë që u zhdukën nga kalimi i kalendarit, nga ai Julian në atë Gregorian Kur bëhet fjalë për kalendarët, gabimet e vogla mund të shtohen me kalimin e kohës. Kalendari i përhapur në botën e krishterë për CE, mijëvjeçarit të parë dhe një pjesë të mijëvjeçarit të dytë, ishte një përmirësim i dukshëm në…

Dhjetë ditë që u zhdukën nga kalimi i kalendarit, nga ai Julian në atë Gregorian — Shqiperia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: