Η επαγγελματική εκπαίδευση παράγοντας δυναμικής ανάπτυξης της χώρας μας — Παιδείας Εγκώμιον

Two Hands Holding A Pair Of Books, 1506 – Albrecht Durer Του Νίκου Τσούλια Γραμματέα του Τομέα Παιδείας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχουν αναπτυχθεί από το κόμμα μας στο παρελθόν συγκροτημένες πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι «καλές στιγμές» της συνδέονται με τη δική μας κυβερνητική πολιτική. Η μεν Ν.Δ. τη θεωρούσε […]

Η επαγγελματική εκπαίδευση παράγοντας δυναμικής ανάπτυξης της χώρας μας — Παιδείας Εγκώμιον

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: